Exilová vláda

Vstupujeme do Nového roku 2019 s cílem vytvořit exilovou vládu a napravit polistopadové křivdy.

Jsme v procesu vytvoření československé exilové vlády, protože obojí česká a slovenská vláda postrádají jakoukoli legitimitu. Jedná se o vlády nelegální, kolaborantské, protektorátní, jejichž posláním není pacovat pro blaho národa, ale pro zájmy nepřítele, stejně jako tomu bylo za prvního, německého, protektorátu. Dnes se nacházíme v druhém německém protektorátu.

Rozdělení Československa proběhlo nelegálně bez referenda, které pro rozdělení vyžadovala Ústava. Za potlesku Němci ovládaných médií. Cokoli se od té doby odehrálo má stejnou legitimitu jako co se osedhrávalo za prvního protektorátu. Tudíž žádnou. Na rozdíl od jiných států, které měly legitimní vlády, náš vstup do NATO a EU také nebyl legitimní. Byl nelegální. Protože Česká a Slovenská republika nejsou legálními subjekty.

Exilová československá vláda může být vytvořena z lidí žijících mimo stát Československo, mohou tudíž žít i v ČR či SR a být přitom v exilu z Československa.

Po tom, co obnovíme status Časkoslovenska, které bylo federace, budeme v referendu hlasovat pro konfederaci, což je mnohem volnější seskupení dvou či více nezávislých států.

Československá exilová vláda bude mít současně dva ministry pro každé ministerstvo, jednoho Čecha a jednoho Slováka a bude mít navíc ministerstvo pro ochranu spotřebitele a ministerstvo pro pro ochranu národa.

Našim cílem je ukončení koloniálního statusu obou států, uzavření tunelů a následné rychlé navýšení platů a důchodů, které budou moci být zdvojnásobené v ČR. Nevěřme médiím, že to není možné. Jsou to protektorátní kolaborantská média, která se přesunula z rukou Němce do rukou lidí jako Bakala a Babiš alias Bureš. Odtok peněz z ČR a SR je nesmírně velký a vede hlavně do Německa. Buď přímo či přes daňové ráje. Ekonomika a další faktory jsou na Slovensku jiné, takže nárůst mezd a důchodů asi nebude tak velký jako v ČR, přesto může být vysoký.

Naším dalším cílem bude vystoupení z EU. O tom bude provedeno referendum, stejně jako o vystoupení z NATO. Budeme usilovat o neutralitu a vytvoříme obranné pakty s jinými státy. Jsme v centru Evropy a o naši přízeň bude usilovat jak východ, tak západ.

Ohledně vystoupení z EU. Existuje řada mezinárodních paktů, které jsme podepsali pred vstupem do unie, které ochrání bevízový styk s Evropskými státy, mezinárodní obchod bez cla, atd., takže vystoupení nebude bolestivé, naopak nás ochrání před lidmi, kteří nesdílí naše hodnoty, diskriminují něžné pohlaví, či naopak úmyslně a vědomě ničí naše školstí, propagují abnormální sexualitu a snaží se obohacovat naši kulturu kulturou národů, které jsou tvořeny povětšinou z debiů, imbecilů a idiotů. To nejsou nadávky, ale oficiální odborné názvy stupňů retardace.

Budeme usilovat o anulaci většiny restitucí, privatizací a exekucí, protože proběhly nelegálně. Zavedeme silné protikorupční mechanismy, vymítíme korupci, maximálně i kriminalitu, obnovíme trest smtri pro vlastizrádné politiky, úplatné soudce, exekutory nerespektující zákony a podobnou verbeš. Zrušíme imunitu politiků. Vlastnectví bude odměňováno, vlastizrady trestané nejvyššími tresty. Vytvoříme bankrotní zákony jako v USA, takže bude možno se zbavit dluhů mnohem snadněji. Namísto dávek budou dobře placené pracovní příležitosti. Jestli se to někomu nebude líbit, nezbude mu nic jiného, než republiku opustit, protože my ho bez práce živit nebudeme.